Esperanto-gazetoj tra la tuta mondo: super-rigardo

Watch on YouTube

Show annotations

Download is disabled.

1,505

50

8

Genre: Education

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.7507

Rating: 4.4483 / 5

Engagement: 0.0385%

UEAviva

Subscribe | 2.14K

Shared August 14, 2016

En la serio de videoj “Esperanto-gazetoj tra la tuta mondo“ prezentas Aleks revuojn, bultenojn, informilojn kaj periodaĵojn, kiujn li trovis en la Centra Oficejo de UEA dum sia volontulado.

Informoj pri aliaj gazetoj troviĝas en Vikipedio:
https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperan...

Informiĝu kaj ekabonu la gazetojn! Jen ligiloj:
– Rusia Esperanto-Gazeto: http://reu.ru/biblioteko/eo/rego
– Israela Esperantisto: http://esperanto.org.il/ie.html
– Esperanto sub la Suda Kruco: http://aea.esperanto.org.au/australia...
– Retpaĝaro de NZEA: http://eo.esperanto.org.nz/
– Esperanto en Afriko: http://www.esperanto-afriko.org/bulte...
– Brazila Esperantisto: http://esperanto.org.br/info/index.ph...
– Usona Esperantisto: http://bulteno.esperanto-usa.org/
– Retpaĝaro de Esperanto en Kanado: http://www.esperanto.ca/eo
– Esperanto en Azio: http://14.63.213.244:8088/~esperanto/...
– La Lanterno Azia: http://mobigen.com/~hiongun/homepage/LA/
– Retpaĝaro de la Korea Esperanto-Asocio: http://www.esperanto.or.kr/

Helpu traduki la subtitolojn al via lingvo: http://www.youtube.com/timedtext_vide...